NETWERKMOMENT

WE ZIJN ONLINE VERBONDEN

Leden van FAB CLUB Belgium kunnen met online met elkaar in contact komen via de wekelijkse online meetings op donderdag van 20u en 21u en de gesloten Facebookgroep. Ze kunnen er vragen stellen aan elkaar of de oprichters met betrekking tot hun eigen zaak, privé contact leggen en samenwerking initiëren. Leden van FAB CLUB Belgium engageren zich om elkaar te helpen vanuit hun specifieke expertise.

WE KIEZEN OOK VOOR WARME ONTMOETING

De leden van FAB CLUB Belgium komen zodra de wetgeving het toelaat elke eerste en derde donderdag van de maand samen in Roeselare.

Programma:

19u30 Ontvangst

20u00 Voorstelling nieuwe ondernemers en bedrijven. Elke nieuwe ondernemer of bedrijf krijgt de kans zijn of haar bedrijf voor te stellen aan de andere leden van de groep.

20u30 Power of 5 netwerkmoment voor bestaande leden. We splitsen op in groepjes van max 5 ondernemers en geven jou de kans dieper in te gaan op een vraag met betrekking tot jouw eigen onderneming of het bedrijf van een ondernemer die deel uitmaakt van jouw tafel. Elke bijeenkomst wisselt de samenstelling van jouw groep zodat je telkens frisse inzichten krijgt en andere ondernemers beter leert kennen.

21u15 Vrij netwerkmoment met een drankje (tot 22u).

Gezien wij vallen onder evenementen, hanteren wij de regels die door de overheid worden voorgeschreven en op dat moment gelden. Wij kunnen voldoende deelnemers toelaten maar vragen toch dat elk lid een mondmasker meebrengt.

Indien de weersomstandigheden het toelaten, laten wij een groot deel van het netwerkevent buiten doorgaan.